Hartelijk welkom  in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Openingstijden

  • maandag:   13.00 uur – 21:00 uur
  • dinsdag:     08:00 uur – 12.30 uur
  • woensdag:  07:45 uur – 17:15 uur
  • donderdag: 08:00 uur – 17:45 uur
  • vrijdag:       07:15 uur – 17:30 uur
  • zaterdag:    Gesloten

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 071-5652252. Op werkdagen van 08:45 uur tot 14:00 uur ( op woensdagen van 13.15 tot 17:00 uur) wordt u dan geholpen door de balieassistente. Buiten deze tijden en in het weekend staat het antwoordapparaat aan of kunt u ons een mail sturen op info@mondzorgjonker.nl.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de mondhygiënist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Voor uw gegevensoverdracht naar een andere zorgverlener dan Mondzorg Jonker wordt u schriftelijk om toestemming gevraagd.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de mondhygiënist.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen kan gepind worden of gaat via een factoring-bedrijf Famed (tel 0900 0882). Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw mondhygiënist en denkt dat de mondhygiënist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie paramedici ( folders verkrijgbaar in de wachtkamer of via de balieassistente)  of kunt u de NVM (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) om bemiddeling vragen.

Met vriendelijke groet,

Team Mondzorg Jonker