Behandelingen

 • uitgebreide parodontale behandelingen (eventueel met verdoving)
 • bacteriologisch parodontaal onderzoek (kweek)
 • verwijderen van tandsteen
 • voorlichting en instructie geven over mondhygiëne
 • polijsten van gebitselementen
 • polijsten van vullingen
 • aanbrengen van tandversierselen
 • maken van mondbeschermers voor sporters
 • orthodontiespalkjes vastzetten, repareren of vervangen
 • coaching en begeleiding wat betreft de preventieve mondzorg 0 – 18 jarigen
 • NIEUW: mondzorg aan huis
 • Deze lijst geeft in hoofdlijnen onze behandelingen weer en is zeker niet volledig. Heeft u hier een vraag over? Neem contact met ons op door hier te klikken of kijk voor meer informatie op www.allesoverhetgebit.nl.