Tarieven 2017

De prijzen voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici voor 2017 zijn bekend. Vanaf 1 januari 2013 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg weer vast.

Per 1 januari 2017 gelden onderstaande tarieven.

Een behandeling kan uit meerdere van de onderstaande prestaties bestaan.

I Consultatie en diagnostiek (C)

C11 Periodieke controle
C13 Probleemgericht consult
C22 Schriftelijke medische anamnese
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
C80 * Mondzorg aan huis
€   20,44
€   20,44
€   20,44
€   96,81
€   16,14

III Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten)
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement
M32 *Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
M10 Fluoridebehandeling, methode I
M20 Fluoridebehandeling, methode II
€   12,06
€   12,06
€   12,06
€   24,20
€   16,14
€   26,89
€   21,51

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving
€     6,99
€   13,45

VI (V)

V30 Fissuurlak, eerste element
V35 Fissuurlak, ieder vlg element in dezelfde zitting
V40 Behandeling gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
V40 Polijsten
V50 Elementen droogleggen dmv cofferdam
€     24,20
€     13,45
€     5,38
€     5,38
€     10,76

VII (E)

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
T22 Grondig reinigen wortel per element
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
€  142,53
€  155,98
€    21,51
€    83,37
€    96,81
€    43,03
€    56,48
€    72,36
€  108,65
€  142,53
€  155,98

Diversen

T91 Pocketregistratie
T92 Parodontiumregistratie
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
T94 Behandeling tandvleesabces
T57 Toepassing lokaal medicament
T95 * (Draad)Spalk per element
T96 Uitgebreide voedingsanalyse
€   32,27
€   65,54
€   37,65
€   72,61
€   58,09
€   21,51
€   53,79

XIV Uurtarieven (U)

U25 Tijdtarief thk hulp aan patiënten die behandeld worden in een Wlz – instelling
U35 Tijdtarief thk hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz – instelling en
‘       behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder
U05 Uurtarief in eenheden van 5 minuten
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP
€  147,-€  166,08

€    13,84
€  176,40

* Exclusief materiaal- en/of techniek- en/of reiskosten.

Fouten en wijzigingen voorbehouden.

DEZE TARIEVEN ZIJN GELDIG TOT 31-12-2017